писмо от президентът на IFOAM EU до г-н Греков

До проф. Димитър Греков
Министър на земеделието и храните
бул. Христо Ботев 55
1040 София, България

Брюксел, 20.03.14 г.

Относно: Спиране и намаляване на плащанията за биологично земеделие в България

Уважаеми г-н министър, Ние от IFOAM EU в партньорство с българските биоземеделци, искаме да отбележим нашите притеснения, свързани с факта, че Министерството на земеделието и храните не възнамерява да подкрепя напълно биологичното земеделие през следващия програмен период 2014-2020 г. За сметка на това, се финансират и насърчават други неекологични производства и по-нискостепенни агро-екологични мерки (сеитбооборот). В момента пазара на биологични продукти в Европа за 2012 г. се оценява на 21.8 млрд. евро. България може да се възползва от нарастващото търсене от страна на потребителите в ЕС на биологично чисти продукти на пазара. Това допринася за развитието на икономиката в селските райони и създаването на работни места. Биоземеделците в България са 1.3% за 2012 година, което е значително под средното ниво за ЕС от 5.6%. Следователно подпомагането и насърчаването на това направление наистина е необходимо. Политиката, водена от Вас и от вашите служители, за следващите месеци, ще окажат влияние и в двата аспекта – запазване на стабилна производствена база от сертифицирани биопроизводители от една страна, и от друга страна нарастване на този сектор, чрез привличане на нови биоземеделци. Приносът на биологичното земеделие за създаване на обществени блага и възможността за развитие в селските райони, както и задоволяването на потребностите на потребителите в ЕС с висококачествени храни, са важни възможности, чрез които може да се покаже потенциалът на новата ОСП. По този начин се насърчават конвенционалните производители за преминаване към биологично производство. В резултат на Вашето решение за спиране на биологичните плащания през 2014 г. и тяхното намаляване през 2015 г. , се прави крачка назад в развитието на биологичното производство в България. Пропуска се възможност за насърчаване целия сектор, свързан с хранително-вкусовата промишленост и икономическо развитие в селските райони, и достигането на устойчивост в дадения сектор. Политиците играят важна роля, като засвидетелстват някаква ангажираност, свързана с дългосрочно развитие на сектора, както и техните планове за настоящи и нови програми, свързани с развитието на селските райони и биологичното земеделие. Ето защо ние призоваваме сериозно да преразгледате предложенията си, чрез повторна подкрепа за 2014г. и положите нови усилия, с които да гарантирате, че прилагането на новата ОСП ще подпомогне сегашните и новите биоземеделци и реализацията на тяхната продукция както на местно, така и на международно равнище, в периода 2014-2020г.

С уважение,
Christopher Stopes, президент на IFOAM EU

Членове на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ

Агробио България ООД

Агроинженеринг" ЕООД
гр.Троян, ул. „Стенето” №2
e-mail : tsagro@gmail.com , тел. 0887-304390, – Цветан и Ани Спахийски
Произвежда сини сливи по биологични способи.
Сушене на плодове и зеленчуци по биологични способи.

Агроинтеграл ООД
гр. Пловдив, ул.Братя Бъкстон №134
e-mail : nevena.angelova@infocom.bg, тел. 088 8153754 – Невена Ангелова
Отглежда биологични пшеница, спанак, пипер, слънчоглед, малини и др.

Агротексим ЕООД
гр.София, бул. "Шипченски проход" 79
e-mail: agrotexim@abv.bg , тел. 02 870 00 33 – Йонета Тасева

Албена Симеонова ЕООД
с. Любеново, общ.Никопол
e-mail: agroecobg@gmail.com, тел. 089 7014433
Произвежда биологично вино.
Отглежда биологични лозя, житни култури и слънчоглед.

Александра-Петра ЕООД
гр. Велико Търново, ул. „М. Поле” №9
e-mail: pgagova@abv.bg , тел. 0898 686193 – Петранка Гагова

Алтея Органикс ЕООД

Амитица ООД

Анна Бориславова Маринова
Адрес : гр.Русе ,ул.Екзарх Йосиф 32 ,
е-mail :kolorit5@abv.bg.тел.0896682183
Произвежда био зеленчуци ,био консерви ,Арония прясна ,Вино от Арония.

Арониада Агро ЕООД
гр. Русе, ул.Пирот №24, вх. 1, ет. 4
e-mail : aroniada_agro@abv.bg , тел. 0888 882193 – Пламен Калинов,
Произвежда биологични сокове и вина от арония.

Балканфрутс ООД

Белла 93 ЕООД
гр. Свищов, ул. "Патриарх Евтимий" №72, бл.2
e-mail: bella93_eood@abv.bg , тел. 0887 476885 - Десислава Георгиева

Бизнес център - Елхово (Тронка Био)
гр. Елхово, обл.Ямболска, ул.Здравец №5
e-mail : ivan@bcelhovo.org , тел. 0478 88252 – Иван Иванов, факс 0478 88253
Произвежда биологични чайове и билки.

Био България
гр. София, ул. „Житница” №29
e-mail: lubo@harmonica.bg , тел. 0889 606362 – Любо Ноков

Био България Ойл
с. Климент, обл.Пловдивска, общ.Карлово, ул. „Първа” №39
e-mail: ivan_chikov@abv.bg, тел. 089 8495356 – Иван Чиков
Отглежда биологични рози.

Биоагрофудс 2000 ООД
гр. София 1606, ул. „Лайош Кошут” №39
e-mail: nak_ltd@yahoo.com , тел. 02 0887 452214 – Благой Русев, факс 02 9522438
Произвежда вина от биологично отгледано грозде.

Биотексим ООД - Евгени Йорданов

Биотоп ЕАД

Биофарминг ЕООД

Биофрута ЕООД

Благовест Зафиров Арсов

Благовеста и Николай Василиеви - "Дивата ферма"
с. Горно поле, общ.Маджарово, обл.Хасково, ул. "Кап.Петко Войвода" №3
e-mail : beti_dimitrova@abv.bg , тел. 088 6963512
Отглежда над 400 бр. автохонни породи БСГ и РКГ за месо.
Произвежда биологичен мед, боб, картофи, тикви, ошав от ябълки и сливи.
Разполага с био-хотел.

Благой Лазаров Тодоров
гр. Банско, тел: 0888 591879 / 0888 587874
Произвежда лавандулово масло.

Блаз и син ЕООД
с. Панчарево, гр. София, местност "Ширините" №10, п.к.30
e-mail : bklazarov@gmail.com , тел. 0897 943627 – Божидар Лазаров
Отглежда биологична маточина и масло от нея, както и фуражни култури.

Болкан Хербал Ойл ООД
гр. София, жк „Надежда-2”, бл.209, вх.Б, ет.2, ап.12
e-mail: svilen_batanov@abv.bg, тел. 088 8757552 – Свилен Батанов
Произвежда етерични масла.

Булпро 2004
гр. София, ул. „Гълъбец” №5 , http://www.bulpro2004.com/
e-mail: krasy@bulpro2004.com , тел. 02 9439130, 0885-540089 – Красимир Трайков
Произвежда органични торове за биоземеделие.

Бюргер Експорт-Импорт ООД
гр. Хасково 6300, ул. „Сан Стефано” №10
e-mail: buerger-berlin@gmx.de , тел. 038 662503, 089 4647822 – Веселин Цветков
Отглежда биологични бадеми и винено грозде.

Веселин Георгиев Цветков
гр. Хасково, бул. „Освобождение” №37
e-mail : buerger-berlin@gmx.de, тел. 038-660300, 0894-647822
Отглежда биологични бадеми.

Веселина Зумпалова-Ралчева
гр. Панагюрище, ул.Райна Княгиня №11, тел. 0357 63061
e-mail: wralcheva@abv.bg
Произвежда биологични етерични масла.

Вигалекс ООД
гр. София, ул. Гео Милев №132, вх. 3, ап. 55
e-mail : v.kostadinova@vigalex.bg, тел. 02 9751185
Отглежда биологичнa лавандула.

Вълкан Вълканов
с. Левка, обл.Хасково, общ.Свиленград, ул. "Лозан Господинов" №31

Георги Бончев Ангелов

Георги Колев
гр.Стара Загора, ул. "Парчевич" №40, ап.9
е-mail: gkolev@yahoo.com Тел. 042 653085

Произвежда биологични етерични масла.

Георги Стамболиев
гр. Бургас, к-с "Меден рудник" бл.407, вх.Е, ап.1
e-mail : petko.stamboliev@abv.bg, тел. 088 8284578
Отглежда по биологичен начин редки местни породи свине, както и произвежда биологични фуражи.

Гергана Георгиева

Дивес Агро ЕООД

Дивес Плюс ЕООД
с.Блъсково, обл. Варна
e-mail : pendos@abv.bg - Стоянка Пенева
Отглежда биологично просо.

Димитър Димитров
Адрес: гр.Кърджали, бул.България 33, вх.А, ап.17
www.Биотор.com; www.Калифорнийскичервеи.com;
тел.0886316418; e-mail: biohumus@abv.bg
Произвежда сертифицирани Биохумус от червени калифорнийски червеи и течен тор "Биостим"
Отглежда биологични сини сливи, лешници, череши, кайсии и винени лозя.

Димитър Данчев

Димитър Стоянов Найденов
с.Петърч, общ.Костинброд, ул."Петко войвода"№2
e-mail : dnaidenov_1949@abv.bg , тел. 0886 852071

Евгени Ангелов Николов

Еко Стил ООД
гр. Пловдив, ул. "Тракийски юнак" №27, ет.5
е-mail: nadenaplovdiv@abv.bg Тел. 032 624268

Екотерра ЕООД

Елисавета Митева
с. Кривина, общ.Ценово, обл. Русе, ул."Охрид" №8
e-mail : mitko_europe@abv.bg , тел: 0878 845483
Отглежда биологични тикви, ряпи, цвекло, както и сини сливи, череши и др. овощия.

Ентеос 7 ООД
гр. Плевен, жк „Мара Денчева”, бл.21, вх.Г, ет.7, ап.19
e-mail: stani777@abv.bg , тел. 088 6843458 – Станимир Стайков
Отглежда биологично бял равнец, танацетум и дивисил.

Еньо Бончев Продакшън ООД
гр. София, ул. „Славянска” №11, вх.В, ет.2, офис 9 / www.eniobonchev.com
e-mail: info@eniobonchev.com, тел. 02 9863995
Производство и продажба на биологични: розово масло, лавандулово масло, розова и лавандулова води.

Еньо Бочев ООД

ЕТ"Малини - Иван Бакалов"
гр. Пловдив, ул."Елин Пелин" №33
e-mail : bibs_bakalov@abv.bg, тел. 0897 890932
Отглежда биологични малини и лавандула.

ЕТ Тонина - Антоанета Георева
с.Юнаците, тел. 0876 521620
e-mail: trakia_traki@abv.bg

Златка Анастасова
гр. Пловдив, ул. "Тодор Александров" 48, ет.1

Иван Димов Данчев
с.Добродан, общ. Троян, ул. "Стара планина" 68
тел. 0887 782595 ,
Отглежда биологични картофи, домати, краставици, пипер.

Иван Тодоров
гр. Стрелча, ул."Св.Гора" №13
e-mail : ivan60krol@abv.bg, тел. 089 7097736, 089 3471300
Отглежда биологични рози и овощни дървета.

Илия Славчев Михалев
гр. Хасково, ул. Сан Стефанов №10
e-mail : iliq_mihalev@abv.bg ,

Илия Христов

ИНА ЕООД
гр. Панагюрище 4500, ул. „Райна Княгиня” №11, www.ina-bulrose.com
e-mail: wralcheva@abv.bg , тел: 0885 000484
Произвежда биологични етерични масла.
Отглежда биологични зърнени култури и култивирана шипка.

Институт за полски култури - Чирпан
гр. Чирпан, бул. „Г. Димитров” №2
e-mail : violetazb@gmail.com, тел: 0887 601769 – Виолета Божанова
Отглежда семена твърда пшеница, памук и др.

Интермед 1 ООД
гр. Велико Търново, ул. Лазурна №9,
e-mail: metos@mail.bg , тел. 0887 854258 – Методи Стефанов
Произвежда биологични етерични масла.

ИРА-ЕКО ООД
София, ул. Свети Наум №7 ; www.ira-eko.com
e-mail : office@ira-eko.com , тел. 02 9437015
Произвежда биологични подправки и билки.

Йонета Тасева

Квинткомерс ООД
гр. Сливен, ул. „Роза Люксембург” №32
e-mail : kvintkomers@abv.bg, тел. 0888-347879 – Красимир Димитров
Произвежда биологични череши.

Красимир Огняров Бодуров
гр. Хасково, ул."Сан Стефано"10
e-mail: iliq_mihalev@abv.bg

Kрисмар ООД
гр. Пазарджик , бул. "Княгиня Мария Луиза" №52А
е-mail: info@krismar1938.com Тел. 034 446272 - Кръстьо Порязов

Кристина Калинова

Лендор ООД
гр. Първомай, ул. Кап. Бураго №45
e-mail : lendor@abv.bg, тел. 088 381101 - Иван Филипов

Лозови Хълмове ЕООД

Макерман ООД
с. Доспей, ул „Осма” №25, общ. Самоков, обл. Софийска п.к. 2012
е-mail eurotarpin@virgilio.it Тел: 0887 795858, +39 320 63 444 51
Отглежда биологична твърда пшеница, царевица и слънчоглед.

Манол Русев
С. Горно Александрово, общ. Сливен
e-mail : rusevga@abv.bg , тел. 0878 785440

Maрина Димитрова

Марина Димова Павлова
гр.Бургас, к-с. „Меден рудник” №411, вх.2, ет.3, ап.6
e-mail : marina@biohoneybulgaria.com , тел. 0888 203812
Занимава се с пчеларсто и отглежда биологично чист мед.

Мая Любенова Нинова

Милен Стоянов
С. Мало Пещене, обл. Враца, ул. „Ком” №2
e-mail : lz2ai@abv.bg , тел. 0899 835313
Произвежда пипер, зеле, домати, тиквички, люцерна.

Невен Русев Русев
гр.Бургас, ул. „Копривщица” №2
e-mail : tsagro@gmail.com , тел. 0898 576550 / 0898 595750,
Занимава се с отглеждане на овощни дръвчета

Недялко Йорданов

Николай Василиев
с. Горно поле, общ.Маджарово, обл.Хасково, ул. "Кап.Петко Войвода" №3
e-mail : wildfarm@tourism.bg, тел. 0884-990140
Отглежда над 400 бр. автохонни породи БСГ и РКГ за месо.

Николина Василева

Нина Колева Тодорова
с.Левка, обл. Хасково, ул. „Жолио Кюри ” №27
e-mail : nina80nina@abv.bg , тел. 0898 639592

Оранжерии Гимел АД
гр.София, бул. Арсеналски №21, п.к. 1421
e-mail : ofiice@gimel.bg , тел. 02/ 963 17 08
Произвежда краставици, домати, чери и др.зеленчуци

Павлин Максимов Пантов
с. Казичене, общ.Столична, ул.”Кирил и Методий” №2
e-mail : dio565@abv.bg , тел. 0887 835492, 0894 584268

Пи Ейч Вайнс ЕООД

Птицекомбинат „Вързулица”
с. Вързулица, общ. Полски Тръмбеш, обл. В.Търново
e-mail : pgagova@abv.bg , тел. 0898 686193 – Петранка Гагова
Произвежда малини и ягоди.

Радослава Колева

Райна Вънгева

Ротаро ЕООД
гр.Добрич, ул. „Цар Петър” №2
e-mail : rotaro@gmail.com , тел. 0878 972880, – Цветан и Ани Спахийски
Произвежда биологични малини.

Светозар Иванов

Свсетослав Коев Коев
с.П.Гешаново, ул. „Девета” №35
e-mail : slavi_koev@abv.bg , тел. 0878 638470
Отглежда сини сливи и арония,ябълки.
Произвежда сокове и сладка.

Станимир Кабадаиев
"Лавендер" ООД, с. Бата, общ. Поморие
e-mail : e-mail. kabadaiev@gmail.com, тел 0888 665765
Произвежда сушени био плодове и зеленчуци.

Стефан Калайджиев
гр.Маджарово, ул. „Кап.Петко Войвода” №3
e-mail : stefan1333@abv.bg

Стоилко Апостолов
гр.карлово 4300, ул. „Васил Караиванов” №36
e-mail : s.apostolov@bioselena.com , тел. 0887-782575
Фондация „Биоселена” – консултации и обучение за биологично земеделие.

Тара Био ЕООД
гр.Панагюрище, тел. 0887275249,
е-mail n.ralchev@abv.bg - Николай Ралчев
Произвежда биологични тикви и зърнени култури.

Теодора и Стоян Симеонови
гр.Елин Пелин ул. „Рила” №28
e-mail : simeonov100@gmail.com , тел. 0899 909310
Произвежда биологични зеленчуци.

Трансинвест ЕООД
гр.Велико Търново, ул. „Лазурна” №9
e-mail : sever1@mail.com , тел. 0888 528418 – Пламен Петров
Произвежда арония и орехи.

Фондация Ракитово
гр.Ракитово, ул. „Цепина” №6 А
e-mail : a.dopchev@abv.bg , тел. 0886 399730 – Иванка Допчева
Произвежда касис и лавандула.

Христо Иванов Бакалов
гр.Пловдив, ул. „Елин Пелин” №33
e-mail : khristobakalov@gmail.com , тел. 0896 530304
Произвежда биологични малини и лавандула.

Христо Тодоров
с.Левка, обл.Хасково, ул. „Жолио Кюри” №27
e-mail : nina80nina@abv.bg , тел. 0893 317224
Oтглежда зърнени и овощни култури.

Цветелина Алексова
с.Гинци, общ.Брезник,обл.Перник
e-mail: calexova@abv.bg , тел. 0894 420929

Цонка Празова – биоферма за тор
с.Костиево 4205, общ.Марица, обл.Пловдив
e-mail : bioworm@abv.bg , тел. 0886 836013
Произвежда биотор от калифорнийски червеи.

Цоньо Станчев Тодоров

Отворено писмо на БАБ

До Министър председателя на РБ
Г-н Пламен Орешарски
 
До Министъра на земеделието и храните
Проф.Димитър Греков
 
О Т К Р И Т О   П И С М О
 
Г-н Министър председател,
Г-н Министър на земеделието и храните,
 
С настоящото писмо изразяваме своето притеснение и недоумение от подготвяните промени в нормативната база / Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г./, огласени в последния момент, които лишават биологичните земеделски производители от възможността да подават заявления за подпомагане по м.214 „Агроекологични плащания” – в частност подмярка „Биологично земеделие”.
Такова решение ще нанесе сериозен удар върху бранш, който Вие редовно определяте като приоритетен, и който обединява огромна част малки и семейни ферми, разположени в планински и необлагодетелствани райони, за които биологичното земеделие е алтернатива за оцеляване.
От една страна тези изменения ще лишат от подпомагане фермерите, чиито петгодишни агроекологични ангажименти са изтекли през 2013 г. и които няма да могат да ги удължат с една година, както предвиждаше § 31 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата,  предвиден за отпадане с измененията. Това са пионерите в биоземеделието  в България. Бихме искали да припомним, че именно те бяха и най-много санкционирани и поеха на гърба си огромната административна тежест, с която беше натоварена мярката през първите години на прилагане. Въз основа на опита с техните заявления, с последващите наказания и проблеми, беше многократно променяна и облекчена процедурата и нормативната уредба за кандидатстване за подпомагане по м.214. Смятаме, че не е справедливо сега пак те да бъдат поставени в неконкурентна позиция спрямо останалите си колеги  и да бъдат наказани с нулева година за това, че са били първи.
Настояваме параграф 31 да не бъде отменян, за което вече сме внесли официално становище в Министерство на земеделието и храните.
§ 31. (1) За заявления за подпомагане, чиято начална година на подаване на "Заявлението за подпомагане" е 2009 г., агроекологичните дейности или направления могат да се изпълняват при условията и по реда на наредбата за период до седем последователни години.
(2) През всяка следваща година до изтичане на срока по ал. 1 кандидатите за подпомагане подават "Заявление за плащане".

От друга страна ще бъдат лишени от възможност да кандидатстват за подпомагане всички земеделски производители, най-често млади хора, които са започнали преход към биологично производство през изминалата 2013 година и разчитат през 2014 година да подадат своето първо заявление за подпомагане. По предварителни данни от контролните  органи става дума за повече от 1000 нови фермери. Много от тях са поели това като задължение в свои проекти по различни мерки на Програмата за развитие на селските райони и сега са изправени пред невъзможност да отговорят на изискванията на отделните наредби.
Оправдано ли е Държавата да ги накаже още през първата година? И не се ли повтаря ситуацията от 2008 година, когато по други причини отново първите бяха наказани?
Европейските регламенти[i] дават възможност на страните членки  да разрешат кандидатстването и поемането на нови ангажименти по някои мерки, които Европейската комисия смята за важни и приоритетни, между които е и биологичното земеделие.
Г-н Премиер,
Г-н Министър,
            Надяваме се на Вашата бърза реакция да спрете подготвяните промени в Наредба 11, като по този начин се запазят възможностите за кандидатстване на биологичните земеделски производители и поемане на нови ангажименти, съобразно чл.1 на Регламент 1310/2013 г.
            Надяваме се да не обезсърчавате хората, които са решили да поемат по пътя на биологичното земеделие, още в първата и най-трудната година от този път. Защото това е секторът, който отговаря в най-голяма степен на целите и приоритетите, които си поставят и Общата селскостопанска политика на ЕС и Програмата за развитие на селските райони на България за следващите седем години. 
            БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  БИОПРОДУКТИ
        

[i] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1310/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
Член 1
Правни задължения съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 през 2014 г.
1. Без да се засяга член 88 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 държавите членки могат да продължат да поемат нови правни задължения по отношение на бенефициери през 2014 г. във връзка с мерките, посочени в член 20, с изключение на буква а), подточка iii), буква в), подточка i) и буква г) от същия член, и в член 36 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, съгласно програмите за развитие на селските райони, приети въз основа на посочения регламент, дори след като финансовите ресурси за програмния период 2007—2013 г. са били изчерпани, при условие че заявлението за подпомагане е подадено преди приемането на съответната програма за развитие на селските райони за програмния период 2014—2020 г

БАБ с отворено писмо до МЗХ и премиера

  Българска Асоциация Биопродукти отново даде да се разбере, че се бори за правата не само на своите членове, но и на всички земеделци в България. Асоциацията ни изпрати отворено писмо до медиите, адресирано до министър-председателя г-н Пламен Орешарски и министъра на земеделието, г-н Димитър Греков. В него се посочва фактът, че с промените в Наредба 11 за прилагане на мярка 214 ще лишатбиологичните земеделски производители от възможност за подаване на заявления и съответно подпомагане по "Агроекологични плащания"

Браншовата организация на българските биоземеделци увеличи трикратно своите членове

На 21-ви януари в София се състоя Общо (отчетно-изборно) събрание на Българска Асоциация Биопродукти. Две години след основаването си БАБ вече има три пъти повече членове (над 80) и успешни резултати в множество направления. Организация се утвърди в бранша и сред институциите, поради интензивната и успешна дейност по отношение на популяризиране на биоземеделието, международното представителство, изготвянето на промени в законодателството, решаването на казуси на свои членове свързани със субсидирането и много други.

За една био Коледа

Българска Асоциация Биопродукти пожелава на всички свои приятели една щастлива Коледа и една плодородна, здравословна и успешна 2012-та година. 

И тъй като ние сме асоциация на българските биопроизводители, бихме желали да ви дадем някои съвети за това как да направители празника си още по-хубав. 

 

Октомври е месец на Агроекологията в България

Българска Асоциация Биопродукти поздравява всички биоземеделци в страната ни с месеца на агроекологията в България.

Министерството на земеделието и храните и "Студио Златен век" ЕООД организират поредица от събития, обединени под логото БИО МАНИЯ 2011. Събитията имат за цел да популяризират агроекологичните дейности сред земеделските производители, както и мерките за подпомагането им по Програмата за селските райони.

Хранителен суверенитет - Европейски отговор на кризата!

Преставители на Българска Асоциация Биопродукти участваха в първата за Европа голяма среща за хранителен суверенитет Нйелени 2011, която се състоя в Кремс, Австрия.
По-долу ще намерите прес-съобщението от края на срещата, както и декларацията, която бе приета от всички участници на форума.
 

Истерията около новия щам на бактерията E Coli излишно се обвързва с биокраставиците

Българските биопродукти са безопасни, качествени и истински

 

БАБ ще участва в протестите на земеделски организации пред МЗХ на 11-ти май

 Българска Асоциация Биопродукти ще се включи в протеста на 11-ти май, от 11:30

  

БАБ е-Вести